Vincent van Merwijk

Kia (MacJunky) heeft onze Mac's volledig opgeschoond. Dat was nodig na de verschillende upgrades in het verleden, waardoor veel vertragingen bij applicaties optraden.

Na het opschonen functioneerden onze iMacs en MacBook als vanouds. Het geheel werd binnen een dag hersteld. Contact met Kia verliep vlot, via email en telefonisch.Kortom: we zijn zeer tevreden met het werk dat Kia voor ons verrichte.

Let's stay in touch

No lead magnets. No sales emails. I'm not even trying to convince you to join the daily newsletter. But, you sure will learn new things if you're on it!

100% spam free. Unsubscribe anytime.